Pig 2

שורטבורד, גלים קטנים

גלשן הדגל של שנדו. השורט המושלם לים נמוך. חזיר גלים.

מתאים לגלים גובה קרסול עד ראש (ומחזיק גם בגלים גבוהים יותר)

מתאים לגולשים מתקדמים / מקצוענים